Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen asiakastietoja koskeva rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Yrityspalvelu ProTilit Oy
Hämeentie 63 B5 37800 Akaa
puh: 03 543 3733
Y-tunnus: 1950705-5

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Elina Hyötyläinen
puh. +358 (0) 40 595 2573

3. Rekisterin nimi
Yrityspalvelu ProTilit Oy asiakastietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin piiriin kuuluvia tietoja käytetään rekisterinpitäjän liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten. Lisäksi sitä käytetään asiakassuhteen hoitoon, tarjonnan kohdentamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen. Tähän sisältyy taloushallinnon palveluita, joita ovat muun muassa palkanlaskentapalvelut, kirjanpitopalvelut sekä näihin liittyviä erilaisia lisäarvopalveluita. Rekisterin tietoja käytetään myös asiakasviestinnässä.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri saattaa pitää sisällään seuraavia tietoja:
Asiakkaan / asiakasyrityksen yhteyshenkilön perustiedot kuten etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, henkilötunnus, verotustiedot, pankkitili, palkkatiedot ja mahdolliset ulosottotiedot.

Asiakuuden perusteella syntyvät tiedot, asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, palvelun tilaukseen ja sisältöön liittyvät tiedot sekä asiakashistoriaan liittyvät tiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti asiakasyrityksiltä itseltään tai viranomaisilta. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan asiakassuhteen aikana.
Rekisteriin voidaan merkitä myös henkilötietoja sellaisista henkilöistä joihin Yrityspalvelu ProTilit Oy pyrkii luomaan asiakassuhteen tai on aloittamassa asiakassuhdetta. Nämä tiedot saadaan osana päivittäistä liiketoimintaa, rekisteröidyltä itseltään tai vaihtoehtoisesti rekisteritietoa tarjoavilta yrityksiltä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan luovuttaa lain edellyttämissä ja sallimissa rajoissa viranomaistahoille, vakuutusyhtiöille tai työeläkekassoille. Tietoja voidaan myös luovuttaa EU-/ETA-maiden ulkopuolelle lakia noudattaen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja/tai salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.